druk

PRZYGOTOWANIE PIKÓW:

Rekomendowanym formatem plików jest PDF 1.4, przyjmujemy także pliki w formacie EPS, TIFF. Nie przyjmujemy plików otwartych z programu Corel oraz nie bierzemy odpowiedzialności za prace przesłane w programie CorelDraw oraz PDF generowane z tego programu.

 • Spad minimum 2 mm (broszury 3) z każdej strony, dopuszczalne jest umieszczenie większego spadu. W przypdku braku spadów zostaną dorobione automatycznie (lustrzane odbicie)
 • Plik w formacie 1:1
 • Fonty osadzone w dokumencie lub zamienione na krzywe
 • Teksty odsunięte od linii cięcia minimum 5 mm
 • Rozdzielczość grafik: 300 dpi
 • Praca wycentrowana względem środka
 • Wszystkie strony w jednakowej orientacji
 • Minimalny font : 7 pkt
 • Teksty w kontrze: 12 pkt
 • Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,30 pkt
 • Kody kreskowe, QR - 100%K (wektor) - zalecana wielkość > 30x30mm
 • Maxymalna wartość nafarbienia nie większa niż 300%
 • Przestrzeń barwna CMYK (Jeśli w projekcie zastosowano RGB, PANTONE, zostaną one automatycznie przekonwertowane do przestrzeni CMYK, po czym mogą różnić się od wartości zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności)
 • W przypadku dodatkowych procesów technologicznych jak perforacja / bigowanie / rożkowanie / dziurowanie / składanie, prosimy o dodatkowy plik podglądowy z wizualizacją perforacji / bigowania / etc. Możliwe jest także, przesłanie informacji w jakiej odległości od linii cięcia powinna być umieszczona biga/perforacja. Nie należy umieszczać tych elementów na pliku do druku.
 • W przypadku publikacji wielostronicowych, strona po stronie wraz z okładką
 • Nie należy stosować trybu nadruku /overprint. Wszystkie overprinty są zdejmowane w czasie preflightu plików (nie dot. plików z Whitem).

Uwaga: drukarnia nie sprawdza "literówek" i czytelności kodów QR/kreskowych - w razie wątpliwości wykonaj próbę

Utratę jakości druku powoduje:

 • Przygotowanie plików w formacie jpg, tiff *
 • Projektowanie w programie Photoshop **
 • Przygotowanie publikacji w RGB - dotyczy szczególnie czarnych tesktów i illustracji ***
 • Przygotowanie publikacji w nieprofesjonalnych programach np. internetowych

* format jpg, tiff jest nośnikiem Bitmap i powinien być stosowany tylko w przypadku reprodukcji zdjęć
** Photoshop jest programem do edycji Bitmap a teksty i ilustarcje (wektory) powinny być zaprojektowane w programach do edycji grafiki wektorowej typu Illustrator, Indesign
*** nastąpi automatyczna konwersja RGB do CMYK co możę zmienić kolorystyke a "czarny nie będzie nasyconym czarnym"

PRÓBA:

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za subiektywną ocene wykonania pracy (kolorystyka, jakość zdjęć, etc). W przypadku wątpliwości prosimy o wykonanie próby przed wykonaniem finalnego zlecenia.

PRZYGOTOWANIE LAKIERU UV  - wybiórczego:
 • Osobny plik PDF tylko z elementami do lakieru
 • Wszystkie elementy oznaczone jako 100% koloru czarnego w przestrzeni CMYK lub Gray - RGB nie jest poprawne
 • Elementy lakieru w skali 1:1 w stosunku do elementów drukowanych (lakier spasowany do elementów drukowanych)
 • Wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt, linie nie mniejsze niż 1,5 pkt.
 • Odstępy między elementami nie mniejsze niż 0,5 mm
 • Nie należy stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu po przeciwnych stronach pracy
PRZYGOTOWANIE PRAC Z  HotStampingiem (Tłoczeniem):
 • Osobny plik PDF tylko z elementami do HOTSTAMPINGU (TŁOCZENIA), przygotowany w programie wektorowym (pliki rastorowe nie są akceptowane)
 • Wszystkie elementy jako 100% koloru czarnego w przestrzeni CMYK lub Gray - RGB nie jest poprawne
 • Minimalny odstęp pomiędzy elementami tłoczonymi 0,80 mm
 • Minimalny font 12 pkt, grubość linii 0,5 mm
 • Istnieje możliwość wykonania hotstampingu na spad, w takim przypadku prosimy o uwzględnienie 2 mm spadu w projekcie. Element musi mieć obszar przynajmniej 3 mm od krawędzi do środka pracy
 • Elementy oznaczone jako 100% koloru czarnego
 • Maxymalny rozmiar obszaru złoconego / tłoczonego to 10x10 cm. Powyżej cena matrycy jest ustalana indywidualnie. W przypadku dużych elementów należy pamiętać, że głębokość tłoczenia może się rozkładać nieproporcjonalnie na całej pracy
 • Nie należy stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i tłoczenia po przeciwnych stronach pracy oraz na tych samych elementach
 • UWAGA: Hot Stamping / Tłoczenie (matryca) w ramach jednego zlecenia może być tylko jeden
PROFILE ICC:

Drukujemy w standardzie technologicznym FOGRA 51. Profil ICC PSO Coated V3 służy do definiowania kolorów projektu tak aby zostały wydrukowane zgodnie z powyższymi warunkami. Profil ten powinien zostać wybrany w strategii kolorystycznej w środowisku graficznym. Służy do konwertowania przestrzeni RGB do CMYK oraz zastosowania w przygotowaniu plików PDF (output intent). Może być również używany do symulacji na ekranie monitora.

SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA WYROBU GOTOWEGO - pobierz PDF

PERSONALIZACJA:

Oferujemy szeroki zakres możliwości wykonania produktów ze danymi zmiennymi (teksty, zdjęcia, kody, etc)

Zobacz jak przygotować pliki do personalizacji: PERSONALIZACJA

Wykonujemy również personalizację na produktach z uszlachetnieniem (Hot Stamping, Tłoczenie, Lakier UV), jedak w takim przypadku istnieje możliwość braków (do kilku sztuk) ze względu uszkodzenia powstałe w trakcie dodatkowych procesów technologicznych. W takim przypadku zostaje dostarczony zamiennie produkt bez zmiennych danych. Dla 100% zgodności skontaktuj się z BOK by wykonać wycenę indywidualną.