SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU

Przygotowanie plików:

Rekomendowanym formatem plików jest PDF 1.4, przyjmujemy także pliki w formacie EPS, TIFF. Nie przyjmujemy plików otwartych z programu Corel oraz nie bierzemy odpowiedzialności za prace przesłane w programie CorelDraw oraz PDF generowane z tego programu.

 • Spad minimum 2 mm z każdej strony, dopuszczalne jest umieszczenie większego spadu. Wymagany spad w przypadku broszur minimum 3 mm
 • Plik w formacie 1:1
 • Fonty osadzone w dokumencie lub zamienione na krzywe
 • Teksty odsunięte od linii cięcia minimum 5 mm
 • Rozdzielczość grafik: 300 dpi
 • Praca wycentrowana względem środka
 • Wszystkie strony w jednakowej orientacji
 • Minimalny font : dla krojów jednoelementowych 6 pkt, – dla krojów dwuelementowych 7 pkt
 • Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,30 pkt
 • Maxymalna wartość nafarbienia nie większa niż 300%
 • Przestrzeń barwna CMYK (Jeśli w projekcie zastosowano RGB, PANTONE, zostaną one automatycznie przekonwertowane do przestrzeni CMYK, po czym mogą różnić się od wartości zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności)
 • W przypadku perforacji/ bigowania, prosimy o umieszczenie linii na osobnej warstwie lub na spadzie dokumentu. Możliwe jest także, przesłanie podglądu bigowania/perforowania lub informacji w jakiej odległości od linii cięcia powinna być umieszczona biga/perforacja
 • W przypadku publikacji wielostronicowych, strona po stronie wraz z okładką

Przygotowanie lakieru UV - wybiórczego:
 • Osobny plik PDF tylko z elementami do lakieru lub oddzielna warstwa o nazwie „lakier UV”
 • Wszystkie elementy oznaczone jako 100% koloru czarnego
 • Elementy lakieru w skali 1:1 w stosunku do elementów drukowanych (lakier spasowany do elementów drukowanych)
 • Wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt, linie nie mniejsze niż 1,5 pkt.
 • Odstępy między elementami nie mniejsze niż 0,5 mm
 • Nie należy stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu po przeciwnych stronach pracy
Przygotowanie prac z HotStampingiem:
 • Osobny plik PDF tylko z elementami do HOTSTAMPINGU, przygotowany w programie wektorowym (pliki rastorowe nie są akceptowane)
 • Wszystkie elementy jako 100% koloru czarnego
 • Minimalny odstęp pomiędzy elementami tłoczonymi 0,80 mm
 • Minimalny font 12 pkt, grubość linii 0,5 mm
 • Istnieje możliwość wykonania hotstampingu na spad, w takim przypadku prosimy o uwzględnienie 2 mm spadu w projekcie. Element musi mieć obszar przynajmniej 3 mm od krawędzi do środka pracy
 • Osobny plik PDF tylko z elementami do tłoczenia, przygotowany w programie wektorowym (pliki rastorowe nie są akceptowalne)
 • Elementy oznaczone jako 100% koloru czarnego
 • Minimalny odstęp pomiędzy elementami tłoczonymi 0,80 mm
 • Minimalny rozmiar czcionki 12 pkt
 • Minimalna grubość linii 0,5 mm
 • Maxymalny rozmiar obszaru tłoczonego to 10x10 cm. W przypadku dużych elementów należy pamiętać, że głębokość tłoczenia może się rozkładać nieproporcjonalnie na całej pracy
 • Nie należy stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i tłoczenia po przeciwnych stronach pracy oraz na tych samych elementach
Profile ICC:

Ponizej do pobrania profil ICC "HP Indigo 5xx0" służący do konwersji przestrzeni barwnych (np. RGB -> CMYK) oraz symulacji wyglądu odbitki w programach graficznych tak jak będzie wyglądała po wydrukowaniu na Indigo 5xx0

Ten dokument określa ogólne parametry techniczne i sposób przygotowania materiałów do druku. Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem firmy Indigodruk.pl dostępnym pod adresem:
www.indigodruk.pl/regulamin.pdf, w którym zawarte są zasady składania zamówień, terminów realizacji oraz specyfikacja wyrobu gotowego.

SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW - pobierz PDF
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA WYROBU GOTOWEGO - pobierz PDF